Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
ESG minimum standard pecsét

19,50% Crédit Agricole Protect US Technologie USD 24-25

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termékek árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni lejáratkor.
 • Azoknak, akik jellemzően rövid futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , NetBrokerben , vagy a Georgeban van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés 19,50% Crédit Agricole Protect US Technologie USD 24-25
Termékkategória Protect Multi
Mögöttes termék - Advanced Micro Devices Inc (US0079031078)

o Amerikai félvezető gyártó, 264 milliárd dollár piaci kapitalizációval;
o A bevételek megoszlása 2023-ban: a Gaming, az Adatközpont és az Embedded üzletágak egyaránt bő egynegyedét tették ki a bevételnek, nagyjából 20%-át pedig a Fogyasztói szegmens adta;
o Földrajzilag az USA az AMD fő bevételi forrása 34,6%-kal, ezt Japán és Kína követi (20%, 15%), de jelentős még Szingapúr (10%), Európa (9%) és Tajvan is (8%).

- Apple Inc (US0378331005)

o Amerikai technológiai vállalat, 3020 milliárd dollár piaci kapitalizációval;
o A vállalat bevételének körülbelül 78%-a a termékekből származik, míg a maradék pedig különböző szolgáltatásokból;
o Földrajzilag az amerikai piac a bevételek 42%-át teszi ki, Európa a bevételek 25%-ért, Kína 19%-ért, míg Japán 6%-ért felel. Ázsia további részei pedig a bevétel 8%-át generálják.

- NVIDIA Corp (US67066G1040)

o Amerikai processzorgyártó, 3000 milliárd dollár piaci kapitalizációval;
o A január végén végződő 2024-es pénzügyi évének bevétele körülbelül 80-20%-os arányban oszlott meg a számítástechnikai rendszerek fejlesztése és félvezetőgyártás, valamint a grafikus processzorok előállítása között.
o Földrajzi bontásban a bevételek 44%-a az USA-ból származott, Tajvan és Kína pedig 22 és 17%-ot tett ki.
Devizanem USD
Névérték 1000 USD
Jegyzési időszak 2024.06.14 - 2024.06.28
Kibocsátás dátuma 2024.07.03
Lejárat napja 2025.07.03
Futamidő 1 év
Kezdeti ár A Mögöttes részvények 2024.07.01-i záróára
Kötési ár A Mögöttes részvények 2024.07.01-i záróárának 100%-a
Kupon Fix 19,50% (lejáratkor)
Korlát A mögöttes részvények 2024.07.01-i záró árfolyamának 60%-a
Értékelési nap 2025.07.01
Megfigyelési időszak 2024.07.01 – 2025.07.01 (napi megfigyelés)
Lejáratkori kifizetés -         Ha a Mögöttes részvények egyikének záró árfolyama sem esik a Megfigyelési időszak alatt a Korlát alá, akkor lejáratkor a Fix kupon mellett a Névérték is kifizetésre kerül (119,50%) 

-         Ha a Mögöttes részvények egyikének záró árfolyama a Megfigyelési időszak alatt a Korlát alá esett ugyan, de az Értékelési napon 2025.07.01-én valamennyi Mögöttes részvény árfolyama eléri vagy meghaladja a Kezdeti ár 100%-át, akkor lejáratkor a Fix kupon mellett a Névérték is kifizetésre kerül (119,50%) 

-         Ha a Mögöttes részvények egyikének záró árfolyama a Megfigyelési időszak alatt a Korlát alá esett, illetve az Értékelési napon 2025.07.01-én valamely Mögöttes részvény árfolyama nem éri el a Kezdeti ár 100%-át, akkor lejáratkor a Fix kupon mellett a Kötési árhoz viszonyított veszteség kerül kifizetésre a legrosszabbul teljesítő részvény fizikai szállításával. Ebben az esetben (nem realizált) tőkevesztéssel kell számolni.A kifizetendő darabszám a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész. Az egészrészen felüli törtrész amerikai dollárban kerül kifizetésre 2025.07.01-i záróárral kalkulálva.

Elszámolás várhatóan a Lejáratot követő második munkanapon.

Fizikai szállítás Lehetséges
Kibocsátó Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Jegyzési árfolyam 101,2%
ISIN XS2738105449
Tőzsdei bevezetés A termék a Stuttgarti tőzsdén kerül bevezetésre.
Fenntarthatóság
ESG - Minimum standard

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Multi általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2024.05.10-től hatályos Alaptájékoztató (Base Prospectus for the Structured Debt Instruments Issuance Programme) és Kiegészítéseii

Végleges Feltételek

Közzétételek

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Lejárat előtti visszaváltás esetén visszaváltási díj kerül felszámításra, melynek mértékét a hatályos Üzleti díjjegyzék tartalmazza. Tőzsdei értékesítés esetén a díjakat a megbízott befektetési szolgáltató hatályos Díjjegyzéke határozza meg.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók
 • A lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a Crédit Agricole CIB Financial Solutions vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • Nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a 19,50% Crédit Agricole Protect US Technologie USD 24-25 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat.
 • A mögöttes termékek közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a lejáratkori kifizetést
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • A futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

Fenntarthatósági elvek

Az Erste Group, mint Közép- és Kelet-Európa egyik fontos pénzügyi intézménye, történelmi hátterét is figyelembe véve, felelősséget érez a szélesebb körű fenntarthatóságért és a társadalom felé fennálló környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokért. Az ESG kockázatok azonosítása, például a lehetséges környezeti károk, súlyos negatív társadalmi következmények vagy a rossz vezetés mindig is szerves részét képezték az Erste Group üzleti és kockázatkezelési keretrendszerének. Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el: https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html

Jelen termék a ESG - Minimum standard fenntarthatósági kategóriába esik.

Termék elérhetősége az Erste Market oldalon: https://www.erstemarket.hu/termekek/strukturalt-ertekpapir/XS2738105449

A 19,50% Crédit Agricole Protect US Technologie USD 24-25 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Crédit Agricole CIB Financial Solutions által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Base Prospectus for the Structured Debt Instruments Issuance Programme) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2738105449.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:
http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem