Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Erste Investment logo 196x105 kék háttér 200521

Fenntarthatóság

Az Erste Group fenntarthatósági háttere

Egyre több embert foglalkoztat az a gondolat, hogy a pénzét felelős módon fektesse be. Véleményünk szerint ez a viselkedés nem csupán rövid távú trendet jelez. A fenntarthatóság a társadalom egyre növekvő részének alapvető szükségletévé, magától értetődő életmódjává vált.

A fenntarthatóság 1819-es alapításunk óta a génjeinkben van. Ma az Erste Group fenntarthatóságra vonatkozó felfogása a „Közös jövőnk” (Our Common Future) című dokumentumból (ENSZ Brundtland Bizottság, 1986) származik, amely kimondja, hogy „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely megfelel a jelen igényeinek, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk saját szükségleteinek kielégítését.”

Amikor 200 évvel ezelőtt megalakultunk, az egyik elsődleges célunk az volt, hogy aktívan hozzájáruljunk a társadalom pozitív fejlődéséhez és ezáltal felelősséget vállaljunk a társadalomért. Annak érdekében, hogy mindennapi tevékenységünkben ezt megtehessük, a Célnyilatkozatunkban (Statement of Purpose) szereplő 3. kérdésre hivatkozunk – „Ez-e a helyes dolog, amit tennünk kell?”

Az Erste Group számára a fenntartható gazdasági tevékenység hozzáadott érték létrehozását jelenti az emberek, a környezet és a közösségek számára, amelyekben működünk. Ezt a megközelítést kifejezetten három területen alkalmazzuk:

„Sokszínűség” – meggyőződésünk, hogy az egyes személyek egyedisége (kor, nem, kulturális háttér) elengedhetetlen az innovatív megoldások megtalálásához és az üzleti sikerhez.

„Környezet” – arra törekszünk, hogy közvetlen pozitív hatást gyakoroljunk a természeti erőforrások kezelésére, közvetett módon üzleti tevékenységeink révén is.

„Társadalmi felelősségvállalás” – Bankként elkötelezettek vagyunk a kulturális és társadalmi tevékenységek finanszírozása mellett, miközben arra is ösztönözzük munkatársainkat, hogy személyesen vegyenek részt közösségükben.

További részletek a www.erstegroup.com/en/about-us/sustainability weboldalon találhatók. Itt megtalálhatók az Erste Group releváns A-szintű szabályzatai a következőkre vonatkozóan:

 • Magatartási kódex (Code of Conduct)
 • Magatartási kódex beszállítók számára (Code of Conduct for Suppliers)
 • Felelős finanszírozási szabályzat (Responsible Finance Policy)
 • Az Erste Group környezetvédelmi, energetikai és klímastratégia szabályzata (Policy for Erste Group’s Environmental, Energy and Climate Strategy)
 • Sokszínűségi és befogadási szabályzat (Diversity and Inclusion Policy)

Mit jelentenek számunkra a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) jellemzők?

A hagyományos pénzügyi intézkedéseken túl biztosak vagyunk abban, hogy a fenntarthatóság megjelenése a pénzügyi termékekben hosszú távon pozitív hatással lehet a gazdaságra és a társadalom egészére.Az Erste Group számára a fenntartható befektetés olyan gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amely hozzájárul:

 • valamilyen környezetvédelmi célkitűzéshez, amelyet például az energia, a megújuló energia, a nyersanyagok, a víz és a föld használatának, a hulladéktermelésnek és az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak, illetve a biológiai sokféleségre és a körkörös gazdaságra gyakorolt hatásának fő erőforráshatékonysági mutatóival mérünk, vagy
 • valamilyen társadalmi célhoz, különösen olyan beruházáshoz, amely hozzájárul az egyenlőtlenség leküzdéséhez vagy elősegíti a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat vagy humántőkébe illetve gazdaságilag vagy társadalmilag hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetéshez.

A fenntarthatósági kockázatok integrálásának átláthatósága

Társaságunk megfelelve AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETÉ-nek (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről a jelen honlapon található dokumentumokban tájékoztat az alábbiakról:

 • a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéseikbe való integrálásának módjáról és a
 • a fenntarthatósági kockázatok által a Társaság által kínált pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményeirőltovábbá
 • a fenntarthatósági kockázatok befektetési tanácsaikba való integrálásának módjáról és
 • a fenntarthatósági kockázatok által az azon pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményéről, amelyekkel kapcsolatban tanácsadást nyújtanak

Tájékoztató az Erste Befektetési Zrt. fenntartható befektetési keretrendszeréről 

Környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatmeghatározási tájékoztató

Fenntarthatósági szempontok a javadalmazási politikában

Portfóliókezelés - SFDR Art 4 főbb káros hatások figyelembevételének nyilatkozata