Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

Adategyeztetés (Újbóli Ügyfélátvilágítás)

 

Az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: társaság) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltak alapján ismételt adategyeztetést kellett végeznie ügyfelei vonatkozásban 2019. október 31-ig.

Azon ügyfelek esetében, akikről a törvényben meghatározott határidőig nem álltak a tásaság rendelkezésére a vonatkozó jogszabálynak megfelelő dokumentumok, a társaság 2019. október 31-ét követően a Pmt. 79. §-a alapján köteles megtagadni az ügyfél által kezdeményezett megbízások, tranzakciók teljesítését, továbbá zárolni a társaság által vezetett számláit mindaddig, amíg a jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti.


Zárolás

A korlátozás magában foglalja a számlatulajdonos és a meghatalmazottak megbízásait (értékpapír tranzakciók, készpénzfelvétel, átutalás).

Amennyiben a számláját a társaság a fenti okok miatt zárolta, kérjük, hogy adategyeztetés céljából szíveskedjen befáradni valamelyik Erste bankfiókba (az Erste bankfiókok elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja a az Erste Bank Hungary Zrt. honlapján).A személyes adategyeztetést követően a társaság a számlájáról a zárolást azonnal feloldja.


További információk

a) Magánszemélyek

Magánszemélyek esetében az adategyeztetés az alábbiakat foglalja magába:
A társaságnak meg kell győződnie arról, hogy az ügyfeleiről rendelkezésére álló, a Pmt. alapján nyilvántartott azonosító adatok a valóságnak megfelelnek-e. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdése értelmében a társaság köteles kezelni az ügyfél érvényes – a tájékoztató levélben meghatározott – személyazonosításra alkalmas okmányairól készített másolatokat.

Azon természetes személyeknek, akiket az elmúlt hónapok során megkeresett a társaság, nyilatkozniuk kell kiemelt közszereplői státuszukról, azaz a társaság ügyfelének meg kell adnia, hogy a Pmt. 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, vagy kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, illetve közeli kapcsolatban áll-e kiemelt közszereplővel.

Tájékoztató levelek:

Újbóli ügyfélátvilágítás magánszemélyek részére - Ügyféltájékozató (Okmánymásolat)
Újbóli ügyfélátvilágítás magánszemélyek részére - Ügyféltájékozató (PEP nyilatkozat)

b) Jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén, a szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személynek minden esetben szükséges nyilatkoznia a szervezet tényleges tulajdonosáról.

Tájékoztató levél:

Újbóli ügyfélátvilágítás vállalkozások részére - Ügyféltájékozató (Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat)