Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
ESG minimum standard pecsét

SocGen Protect Express Airbag Automobile HUF 22-25

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termékek árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni, a futamidő alatt akár több alkalommal is.
 • Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , vagy a NetBrokerben van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés SocGen Protect Express Airbag Automobile HUF 22-25
Termékkategória Protect Express
Mögöttes termék - Mercedes-Benz Group AG (DE0007100000)
o A három nagy német presztízs autógyártó egyike
o Piaci kapitalizációja 70 milliárd euró;
o Fő piaca Kína ahol, a gépkocsik 38%-át értékesítik, megelőzve Európát, ami az értékesítések 34%-át adja. Észak-Amerika 15%-kal járul hozzá a csoportszintű értékesítésekhez.

- Stellantis N.V. (NL00150001Q9
o Hollandiai székhelyű személy- és haszongépjármű illetve alkatrész gyártó vállalat;
o Piaci kapitalizációja 50 milliárd euró;
o Bevételeinek 50%-át a NAFTA régióból (Észak-Amerika és a karibi-térség) szerzi, 45%-át Európából, 7%-át pedig Ázsia-Óceánia és Afrika régiókból.
Kibocsátó SG Issuer
ISIN XS2436280833
Névérték 300 000HUF
Kezdeti ár A Mögöttes részvények 2022.04.01-i záróára
Kötési ár A Mögöttes részvények 2022.04.01-i záróárának 58,5%-a
Memory kupon Amennyiben egy Értékelési Napon a mögöttes termékek árfolyama egyenlő a vonatkozó Kupon Korláttal vagy meghaladja azt, illetve a termék korábban nem került visszahívásra, a termék az adott időszaki, illetve a korábban ki nem fizetett kuponokat is kifizeti
Airbag mechanizmus A Kötési ár a Kezdeti ár 58,5%-a, így abban az esetben, ha fizikai szállításra kerül a sor, a nem realizált veszteség jóval kisebb mértékű, mintha a teljes Kezdeti ár alapján kerülne kiszámításra a leszállítandó részvények darabszáma.
Feltételes Kupon 5,00% félévente
Kupon Korlát A mögöttes részvények 2022.04.01-i záró árfolyamának 58,5%-a
Visszahívási Korlát Félévente csökkenő korlát, a mögöttes részvények 2022.04.01-i záró árfolyamának 100%, 95%, 90%, 85% illetve 85%-a a visszahívás dátumától függően
Értékelési napok félévente (első megfigyelés az Árfolyamfixálási napot követő 6 hónap múlva)
Lehetséges visszahívás félévente (az első megfigyelési alkalmat leszámítva) (az adott Értékelési napot követő 5. munkanapon, első alkalommal 2023.04.12-én)
Kifizetés visszahívás esetén Névérték + 5,00% kupon plusz a korábban ki nem fizetett kuponok kerülnek kifizetésre.
Devizanem HUF
Jegyzési időszak 2022.03.03 - 2022.03.31
Lejáratkori kifizetés - Amennyiben automatikus visszahívásra nem kerül sor és 2025.04.01-jén minden Mögöttes részvények záróára megegyezik a Kupon Korláttal vagy afölött van, a Névérték 100%-ának plusz a kupon (Névérték 5,00%-ának), illetve a korábban ki nem fizetett kuponok kifizetésére kerül sor.
- Ha a legrosszabbul teljesítő Mögöttes részvény értéke az utolsó Értékelési napon a Kupon Korlát alatt van, a részvényekközül a legrosszabbul teljesítő fizikai szállítására kerül sor. Ebben az esetben (nem realizált) tőkevesztéssel kell számolni.
- A kifizetendő darabszám a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész. Az egészrészen felüli törtrész forintban kerül kifizetésre az utolsó értékelés napján érvényes EURHUF devizaárfolyammal és 2025.04.01-i záróárral kalkulálva.
Kibocsátás dátuma 2022.04.08
Lejárat napja Utolsó Értékelési Napot követő 5. munkanapon (várhatóan 2025.04.08)
Fizikai szállítás Lehetséges
Futamidő max. 3 év
Tőzsdei bevezetés A termék nem kerül tőzsdei bevezetésre
Fenntarthatóság ESG - Minimum standard

Felhívjuk figyelmét, hogy az SocGen Protect Express Airbag Automobile HUF 22-25 strukturált értékpapír forintban kerül kibocsátásra, a mögöttes termékek azonban euróban kereskedett részvények – Mercedes-Benz Group AG, Stellantis N.V. A termék pozitív kimenetele esetén a kuponfizetés és a tőke visszafizetése is forintban történik, azonban egy esetleges negatív kimenetel során aMercedes-Benz Group AG vagy Stellantis N.V. részvények fizikai szállítására kerülhet sor. A strukturált értékpapír futamideje alatt Ön devizakockázatot nem fut, de ha a futamidő végén a mögöttes részvény fizikai szállítására kerül sor, akkor a részvény tartása esetén Ön az euró-forint keresztárfolyam kockázatát futja majd az eredeti forint befektetéséhez képest.

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Express általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2021.06.04-től hatályos Alaptájékoztató (Base Prospectus for Note, Warrant and Certificate Programme) és Kiegészítései

Végleges Feltételek és magyar nyelvű összefoglalója


Közzétételek

Közzététel a SocGen Protect Express Airbag Automobile HUF 22-25 (XS2436280833) strukturált értékpapír első megfigyeléséről (2022.10.10)

Közzététel a SocGen Protect Express Airbag Automobile HUF 22-25 (XS2436280833) strukturált értékpapír második megfigyeléséről (2023.04.12)

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók.
 • A lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a SG Issuer vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • Nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a SocGen Protect Express Airbag Automobile HUF 22-25 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat
 • A mögöttes részvény és az értékpapír eltérő devizaneme miatt lejáratkor devizakockázattal is számolni kell.
 • a mögöttes –részvények közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek.
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak.
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít.
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását.
 • A futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás.

A SocGen Protect Express Airbag Automobile HUF 22-25 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

Jelen termék az ESG - Minimum standard fenntarthatósági kategóriába esik:
Az ESG - Minimum standard kategóriába azok a strukturált értékpapírok esnek, melyek mögöttes alaptermékeként kiválasztott értékpapírok legalább 50 ESGenius pontszámmal rendelkeznek, és nem sérthetik az ESG kizárási kritériumait. (Az ESGenius minősítést az Erste Asset Management ESG Kutatási osztálya szolgáltatja.) Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el: https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a SG Issuer által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója ("Base prospectus for the Société Générale Debt Instruments Issuance Programme") és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2436280833.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak. Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem