Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

SocGen FX Range Garant EURHUF 22-25

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

  • Akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
  • Akik vonzó Kamat kifizetésben szeretnének részesülni, az előre meghatározott kamatfizetési napokon futamidő alatt több alkalommal is.
  • Akik a mögöttes devizaárfolyam előre meghatározott sávon belüli alakulására számítanak.
  • Akiknek a vonzó hozam lehetősége mellett fontos a 100%-os tőkevédelem .

A strukturált kötvények jegyzésére üzletkötőinknél, a NetBroker-ben, illetve George-ban van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés SocGen FX Range Garant EURHUF 22-25
Termékkategória Garant Note
Mögöttes termék EURHUF (London 11am BFIX)
· A BFIX árfolyamok a Bloomberg pénzügyi adatszolgáltató által, félóránként közzétett keresztárfolyamok;
· A strukturált kötvény mögöttes termékének árfolyamaként a Londoni idő szerinti délelőtt 11 órás fixing (London 11am BFIX) szolgál
Jegyzési időszak 2022.11.02 – 2022.11.18
(A jegyzési időszak korábban is lezárható)
Kibocsátó SG Issuer
ISIN XS2394992015
Névérték 10 000 HUF
Feltételes kamat éves 20%
Kamatfizetés Névérték x 20% x n/N

kamat kifizetése minden évben az előre meghatározott évenkénti kamatfizetési napokon

n: az Értékelési periódusban azon napok száma, mikor a mögöttes EURHUF árfolyam az adott periódusra meghatározott sávon belül volt (beleértve a sávhatárokat is)

N: az Értékelési periódusban az összes nap száma, amikor publikálásra került a mögöttes EURHUF árfolyam (London 11am BFIX)
Értékelési periódus
(sávok megfigyelése)
Napi megfigyelések az éves periódusok alatt:

1. periódus: 2022.11.18 – 2023.11.19

2. periódus: 2023.11.20 – 2024.11.17

3. periódus: 2024.11.18 – 2025.11.18
Kamatozó Sávok az egyes periódusokban 1. 380 - 470

2. 380 - 495

3. 380 - 520
Kamatfizetési napok 1. 2023.11.27

2. 2024.11.25

3. 2025.11.25
Visszahívási korlát 380 (EURHUF London 11am BFIX árfolyam
Visszahívási Értékelési napok 1. 2023.11.20

2. 2024.11.18

3. 2025.11.18
Lehetséges visszahívás Évente, amennyiben egy visszahívási értékelési napon a mögöttes EURHUF árfolyam 380 vagy az alatt található, úgy a termék automatikusan visszahívásra kerül a legközelebbi kamatfizetés alkalmával, a Névérték 100%-át megfizetve lejár (korai lejárat)
Kifizetés visszahívás esetén 100% Névérték, és az aktuális periódusra járó kamat megfizetése
Devizanem HUF
Lejáratkori kifizetés 100% Névérték, és az utolsó periódusra járó kamat megfizetése
Kibocsátás dátuma 2022.11.25
Lejárat napja 2025.11.25
Futamidő Max. 3 év
Másodpiac Lejárat előtti visszaváltás esetén visszaváltási díj kerül felszámításra, melynek mértéke 1% az aktuális piaci értékre vetítve. Tőzsdei értékesítés esetén a díjakat a megbízott befektetési szolgáltató hatályos Díjjegyzéke határozza meg.
Tőzsdei bevezetés A termék tőzsdei bevezetsére kerül a Luxemburgi Tőzsdén (Luxemburg Stock Exchange)

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Garant Note általános terméktájékoztató

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2022.06.01-től hatályos Alaptájékoztató (Debt Instruments Issuance Programme) és Kiegészítései

Végleges feltételek

Közzétételek

Közzététel a SocGen FX Range Garant EURHUF 22-25 (XS2394992015) strukturált kötvény első megfigyeléséről (2023.11.27)

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korlátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

  • az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók;
  • a lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, az SG Issuer vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges;
  • a kamat mértéke kizárólag a Mögöttes Termék teljesítményétől függ, azaz fix kamatvédelem, előre rögzített minimum kamat nincs;
  • a futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes árfolyam mozgását;
  • a 100%-os tőkevédelem csak az értékpapír lejáratig történő tartása esetén biztosított a Kibocsátó által, így a piaci környezet esetleges kedvezőtlen alakulása révén szélsőséges esetben akár tőkeveszteség is előfordulhat;
  • a futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás.

Fenntarthatósági elvek

Az Erste Group, mint Közép- és Kelet-Európa egyik fontos pénzügyi intézménye, történelmi hátterét is figyelembe véve, felelősséget érez a szélesebb körű fenntarthatóságért és a társadalom felé fennálló környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokért. Az ESG kockázatok azonosítása, például a lehetséges környezeti károk, súlyos negatív társadalmi következmények vagy a rossz vezetés mindig is szerves részét képezték az Erste Group üzleti és kockázatkezelési keretrendszerének. Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el:

https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html

ASocGen FX Range Garant EURHUF 22-25 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Credit Suisse AG képviseletében a Londoni Fióktelepe által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (a Credit Suisse International minimum visszaváltási értékkel rendelkező komplex termékek kibocsátásához készült Pan European Issuance programjának részét képező „Complex Products with a Minimum Redemption Amount Base Prospectus”) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/DE000CS8E259.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg az értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.

A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további értékpapírok is eléhetőek, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatók.

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem