Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 
fej: Alapok Alapja 195x105

Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja

Az Alap az SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi termék, tekintettel arra, hogy a részvénykitettség kiépítése során csak az SFDR 8. cikk vagy 9. cikk szerinti befektetési alapokba fektet, ezáltal környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő. Az Alap célja, hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő részvényalapokba történő befektetésekkel hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek euróban. Ennek elérése érdekében az Alap elsősorban olyan globális részvényalapokba fekteti tőkéjét, amelyek az ESG (environmental: környezeti, social: társadalmi, governance: vállalatirányítási) faktorokra kiemelt figyelmet fordítanak befektetési döntéseik meghozatala során, és olyan vállalatokba fektetnek, amelyek az iparági átlag felett teljesítenek a környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás és vállalatirányítás terén. Az Alap a fenntarthatósági globális részvényalapok mellett olyan fenntarthatósági tematikus alapokba is fektet, melynek célja az éghajlatváltozás mérséklése, illetve melyek fókuszában a zöld energia elterjedéséből és a környezettudatosság várható előtérbe kerüléséből kiemelten profitáló társaságok állnak. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitettség kiépítése során. A stratégia lényege, hogy az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat, minden hónapban az aktuális nettó eszközértékének 6-10%-áig, amíg az Alap részvénykitettsége el nem éri a hosszútávú célként kitűzött 80% feletti szintet (10-15 hónap). A havi rendszeres vásárlások időbeli megoszlása csökkenti az időzítési kockázatot és azt eredményezi, hogy a részvényvételek az időszak átlagos árfolyamához közeli szinteken valósulhatnak meg.

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóriája Likviditási Kötvény Vegyes Részvény
Pipa
Ingatlan Abszolút hozamú Tőkevédett
Az alap devizaneme Forint Euró
Pipa
Amerikai Dollár        
Tőkevédelem Nincs
Pipa
60 nap 180 nap 2 év      
Ajánlott legrövidebb befektetési idő 5 nap 1 hónap 6 hónap 1-2 év 3 év 5 év
Pipa
 
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) 1 2 3 4
5 6
Pipa
7
A portfólió jellemző elemei Bankbetét
Pipa
Állampapír
Pipa
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél
Pipa
Részvény
Pipa
Befektetési alap
Pipa
Származtatott ügylet
Pipa
Ingatlan
További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetõi Információk

Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő Erste Alapkezelő
Kovács István
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház
NetBroker
Erste Bank Fiókhálózata
Ügynökségeink
Az Alap adózása Adózási tudnivalók

A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.