Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja

 

Az Alap célja hosszú távú tőkenövekedés és a pénzpiaci hozamokat meghaladó teljesítmény elérése. Alapok alapja konstrukció, amely vagyonát részben alacsony kockázatú ingatlan alapokba, részben pénzpiaci eszközökbe fekteti.


A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja HU0000703830 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat (az alap új neve: Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja), valamint a kockázatokat, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alap alapadatait (az alap új neve: Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja), valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá a Tájékoztató 1. számú melléklete, amely az Alap forgalmazási helyeit mutatja be.

A fenti változások egységesen 2016. december 27. napján lépnek hatályba.

Tekintse meg az alap múltbéli hozamait!

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóiája Likviditási Kötvény Vegyes
Pipa
Részvény Ingatlan Abszolút hozamú Tőkevédett
Az alap devizaneme Forint
Pipa
Euró Amerikai Dollár        
Tőkevédelem Nincs
Pipa
60 nap 180 nap 2 év      
Ajánlott legrövidebb befektetési idő 5 nap 1 hónap
Pipa
6 hónap 1-2 év 3 év 5 év  
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) 1
Pipa
2 3 4 5 6 7
A portfólió jellemző elemei Bankbetét
Pipa
Állampapír
Pipa
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél Részvény Befektetési alap
Pipa
Származtatott ügylet
Pipa
Ingatlan
További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - 2019. február 25-től hatályos
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - 2019. február 24-ig hatályos
Kiemelt Befektetői Információk - 2019. február 25-től hatályos
Kiemelt Befektetői Információk - 2019. február 24-ig hatályos
Számviteli beszámoló
Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő Erste Alapkezelő
Dudás Máté
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek Erste Befektetési Zrt. székhelye
Erste Bank Fiókhálózata
Az Alap adózása Adózási tudnivalók

éves és féléves jelentések

2018. évi dokumentumok
Féléves jelentés

2017. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés

2016. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2015. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2014. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2013. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2012. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2011. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2010. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2009. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés


A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Kiemelt Befektetői Információk dokumentuma, Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek a www.erstealapkezelo.hu honlapon, a forgalmazó ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.